project Ziut Schagen

 

Opdrachtgever:
Ziut

 

Project:
Hoe creëer je meerwaarde als de gemeente al precies weet welke producten hij van je afneemt? Het was onze opgave om samen met Ziut opzoek te gaan naar de aspecten van dienstverlening en organisatiewijze waarmee het verschil kon worden gemaakt. Daarnaast was onze taak de redactie en eindredactie van het EMVI-plan en de opmaak ervan.  

Geluk in een ander licht

De gemeente Schagen wil de gelukkigste gemeente van Nederland zijn, en dat betekent een aantrekkelijk woon- en leefklimaat creëren. Een prettige en veilige woonomgeving draagt namelijk bij aan het geluksgevoel van haar inwoners. Openbare verlichting is een van de onderdelen die daar invloed op heeft.

Op dit moment laat de kwaliteit van de openbare verlichting in Schagen grote verschillen zien. Het feit dat de Gemeente Schagen vrijwel alle verlichting – maar liefst 11.000 armaturen en ruim 600 lichtmasten – binnen een jaar vervangt, betekent dan ook in één keer een enorme verbetering van de veiligheid én een verduurzaming van de openbare verlichting. Een bijzonder project met grote impact.

Het in te dienen EMVI-plan met een maximale kwaliteitswaarde van enkele miljoenen Euro’s was cruciaal voor het winnen van de aanbesteding. TTF heeft Ziut ondersteund met de totstandkoming van het plan, dat anoniem moest worden ingediend. Met brainstormsessies en interviews hebben wij samen met Ziut invulling gegeven aan de vragen van de gemeente Schagen invulling gegeven. Hierbij was het de kunst om met zo weinig mogelijk woorden SMART en volledig te zijn. De strakke vormgeving waarin de meerwaarde duidelijk naar voren komt heeft hieraan bijgedragen.

aanbesteding Ziut OVL Schagen

Ander werk