Opdrachtgever:
Gemeente Zoetermeer

 

Project:

Ontwikkel een omgeving specifiek EMVI-plan voor het ‘groen, grijs en blauw’-onderhoud van wijken in gemeente Zoetermeer. Ondersteun bij het ontwikkelen van de strategie en verzorg de redactie, vormgeving en opmaak van het plan.

Meer dan goed

De gemeente Zoetermeer wil zich steeds meer richten op haar regietaak. Van traditionele bestekken wil de gemeente overgaan op moderne contractvormen, waarbij de opdrachtnemer steeds zelf vanuit z’n expertrol het initiatief neemt. Zo ook het nieuwe contract van het integrale onderhoud in de wijken Rokkeveen en Oosterheem. Hierbij laat de gemeente Zoetermeer de wijze van uitvoering en planning aan de opdrachtnemer over. Belangrijk is dat er gestuurd wordt resultaat en goede samenwerking met zowel de gemeente als ook het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

 

TTF was vanaf de start betrokken bij het ontwikkelen van het aanbestedingsplan. Door middel van brainstormsessies kwamen wij samen met Vermeulen Groep tot een winstrategie en invulling voor het plan. In de sessies werd het tenderteam van de Vermeulen Groep uitgedaagd om relevante kennis en ervaring te delen. Deze concrete input konden wij verder uitwerken tot een duidelijke aanpak met meerwaarde. Ook tekende TTF voor het ontwerp en opmaak van het plan. Een strakke opmaak kwam de leesbaarheid ervan ten goede. Ten slotte bereide TTF de sleutelfunctionarissen met een gerichte training nog voor op interview met de gemeente.

Ander werk