Opdrachtgever:
Koninklijke BAM Groep

 

Project:
Met deze publicatie, het opzetten van het bijbehorende interactieve platform en het beschikbaar stellen van de Project Carbon Calculator wil BAM haar ervaring en kennis graag delen met de sector. 

Symposiumboek: Reductie CO2-emissie op bouwplaatsen

Tijdens het door Koninklijke BAM Groep georganiseerde symposium over maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn tien thema’s benoemd waarvan energieverbruik in relatie tot klimaatverandering er één was. Dit thema kreeg een verdere verdieping tijdens een vorig symposium waar de reductie van CO2-emissie centraal stond. BAM heeft bij die gelegenheid een berekeningsmethode voorgesteld aan de hand waarvan de carbon footprint van een bouwonderneming kon worden bepaald. Vervolgens heeft BAM de CO2-emissie van de eigen onderneming berekend. Het werd afgesloten met de opening van een CO2-desk op de website van BAM, waar partijen uit de bouwsector terecht konden met vragen over reductie van CO2-emissie. Tijdens het symposium van 2009 met als titel Uitgerekend CO2-emissie staat de praktische invulling van de berekeningsmethode centraal.
Uitgaande van de veronderstelling dat reductie in de gebruiksfase al op voldoende aandacht van de sector kan rekenen, wil BAM nu de nadruk leggen op de vermindering van CO2-emissie die te verwezenlijken is in de inkoop- en bouwfase. Om dit te realiseren introduceert BAM de Project Carbon Calculator (PCC) waarmee de reductie van CO2-emissie in de inkoop- en bouwfase gekwantificeerd wordt. BAM wil hiermee ook een aanzet geven voor een uniforme berekeningsmethode die een vast onderdeel zou kunnen uitmaken van de bestekken die vanaf 2010 door een duurzaam aanbestedende overheid worden voorgeschreven.
Het is de overtuiging van BAM dat het alleen mogelijk is met succes de PCC tot een uniforme berekeningsmethode te verheffen als de bouwsector ervan doordrongen is dat het efficiënter is met een en dezelfde methode te werken. Met deze publicatie, het opzetten van het bijbehorende interactieve platform en het beschikbaar stellen van de Project Carbon Calculator wil BAM haar ervaring en kennis graag delen met de sector. Niet alleen vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook vanuit het besef dat een adequate respons op de klimaatcrisis mede de toekomst van ons bedrijf zal bepalen.

TTF - Project Koninklijke BAM Groep

Ander werk