Opdrachtgever:
Dynniq

 

Project:
Laat zien dat Dynniq het onderhoud aan de besturingsinstallaties doeltreffend en effectief kan uitvoeren.

Tender voor Michiel de Ruijter tunnel Amsterdam

 

De Michiel de Ruijter tunnel in Amsterdam beschikt over een besturingsinstallatie die onderhoud aan de tunnel mogelijk maakt. De installatiecoderingen in de tunnel wijken op dit moment af van die in andere Amsterdamse stadstunnels. Om het onderhoud aan de Michiel de Ruijter tunnel efficiënter te laten verlopen, moeten de installatiecoderingen in deze tunnel in lijn worden gebracht met die in de andere Amsterdamse stadstunnels. Dynniq mag dit project gaan uitvoeren. In een compact plan, dat volgens de voorschriften slechts 10 A4-pagina’s mocht tellen, zijn innovatieve en doeltreffende oplossingen geboden voor het vraagstuk, die tegelijkertijd zo min mogelijk kans op hinder en fouten geven. Deze oplossingen zijn SMART verwoord, voorzien van sprekende beelden en figuren. Dynniq heeft het winnende plan van aanpak opgesteld samen met TTF.

Michiel-de-Ruijtertunnel

Ander werk