Opdrachtgever:
BAM Infratechniek Mobiliteit

 

Project:
Bedenk een systeem waardoor de uitwerking van de EMVI-criteria makkelijk te vinden is in het aanbestedingsdossier.

Tender Utrechtse Stadsbaan Tunnel

Een uitdagende klus. Een aanbestedingsdossier van 1.100 pagina’s samenvatten in een management summary van veel bescheidener omvang. Daarnaast: ervoor zorgen dat de uitwerking van de EMVI-criteria binnen dit dossier snel vindbaar is. TTF nam de uitdaging aan en zorgde voor een even creatieve als handzame uitvoering. Opdrachtgever CST (een consortium van BAM Infratechniek Mobiliteit en Siemens) stond bij de aanbesteding van de Utrechtse Stadsbaan Tunnel voor flinke uitdagingen. Namelijk om haar projectvisie, -strategie en -aanpak binnen het bestek van enkele pagina’s helder, onderscheidend en overtuigend te verwoorden en om daarbij heel specifiek en concreet te zijn. Koren op onze molen: met zo weinig mogelijk woorden zo veel mogelijk zeggen! TTF verzorgde daarom de gevraagde management summary. De vraag van CST aan TTF daarbij was: bedenk een systeem waardoor de uitwerking van de EMVI-criteria makkelijk te vinden is. Met zowel horizontale als verticale tabbladen hebben we dit opgelost. Dik 1.100 pagina’s, verdeeld over zes mappen en die in vijfvoud aanleveren. Dat moet wel tot rugklachten leiden. Niet bij TTF. Wij bedachten een verpakking in trolleys, uitgevoerd in de huisstijl van CST (ook door TTF ontworpen), die het inleveren bijzonder ‘Arbo-vriendelijk’ maakte.

TTF - Project BAM Infratechniek Mobiliteit stadsbaantunnel

Ander werk